ztkzž sufinanciranje ZTKZ Županije sufinanciranje

Vi ste posjetitelj broj 573924 od 01.07.2011. g.   Online imamo: posjetitelja: 29 i admina: 1

 Utorak, 09.06.2015.g. 16:49

Skupština ZTK Zagrebačke županije

Temeljem stavaka 3. i 4. članka 37. Statuta Zajednice, pozivamo Vas na 19. redovitozasjedanje Skupštine Zajednice tehničke kultureZagrebačke županije. Zasjedanje će se održatiu Ivanić-Gradu, u Restoranu »Ivanićanka« na Trgu Vladimira Nazora 2 u utorak, 16. lipnja 2015. godine, a počinje u 19,00 sati. Sjednica ima dva dijela: redovito zasjedanjei svečanu podjelu Nagrade tehničke kulture Zagrebačke županije »Rudolf Perešin«.

 

Predlažemo sljedeći

D N E V N I  R E D:

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine, pozdravna riječ i izbor radnih tijela:

izbor Radnog predsjedništva (3 člana)

izbor Verifikacijskog povjerenstva (3 člana)

izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

 

2. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva

 

3. Usvajanje zapisnika 18. redovite godišnje sjednice Skupštine održane 15. svibnja 2014.

 

4. Izvještaji

(a) Izvještaj o radu ZTK Zagrebačke županije u 2014. godini

(b) Izvještaj o financijskom poslovanju Zajednice u 2014. godini

(c) Izvještaj tajnika o obnašanju stručnih i administrativnih poslova

(d) Izvještaj Izvršnog odbora

(d) Izvještaj Nadzornog odbora

(e) Izvještaj Suda časti

(f) Rasprava o podnesenim izvještajima

(g) Odluke o usvajanju izvještaja

 

5. Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije za 2015. godinu

6. Usvajanje novog Statuta zajednice

7. Usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine

8. Usvajanje Pravilnika o članstvu u ZTK Zagrebačke županije

9. Razno

10. Svečana dodjela Županijske nagrade tehničke kulture »Rudolf Perešin« za 2014. godinu

 Za podrobnije obavijesti možete se obratiti tajniku Zajednice Damiru Kosiru, kojemu u slučaju spriječenosti možete ispričati svoj izostanak. Kontakti su: mobitel: 091 3367866 i e-mail: dlaka971@gmail.com

povratak

© • By: Miljenko Mogulić 2011.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com     Design: Zlatko Kelemenić e-mail